Reserva de pistes i
activitats dirigides

Estades adreçades a nens i nenes de 3 a 9 anys que combinen, en un entorn a l’aire lliure, activitats esportives: tennis, natació i altres, amb activitats creatives i de caire lúdic, que fomenten la interacció entre els més petits i els diferents racons del nostre Club.

Oferim també serveis addicionals, com acollida, transport i servei de menjador.

Tot això, dissenyat, gestionat i supervisat per un ampli equip tècnic.

Inscriu-te

A qui va adreçat?

Dissenyat per a nens i nenes d'entre 3 i 9 anys

Els principals objectius a desenvolupar són:

• Fomentar que els alumnes gaudeixin, que les estades siguin una experiència positiva per a ells i elles, afavorint el seu desenvolupament personal i social.

• Fomentar el respecte, la companyonia i la cooperació entre els nens i nenes.

• Facilitar la pràctica d'activitats diferents de les que realitzin en la seva vida quotidiana, creant actituds sanes respecte a l'oci i temps lliure i treballant la creativitat, la imaginació i la iniciativa per al desenvolupament d'algunes activitats i jocs.

• Descobrir formes diferents de divertir-se, desenvolupant habilitats socials necessàries per relacionar-se, cooperar i treballar en equip.

• Afavorir les relacions dels nens i nenes, tant amb els seus iguals com amb els adults, assumint i respectant les diferències individuals.

• Participar activament en el desenvolupament de les estades i de totes les seves activitats, realitzant activitats de petit o gran grup tenint comportaments responsables i respectant normes bàsiques de comportament.

• Desenvolupar-se amb autonomia en l'àmbit de les estades, així com dins de el grup específic de treball.

• Desenvolupar hàbits de responsabilitat.

Dates

Del 27 de juny al 29 de juliol, i del 22 d'agost al 2 de setembre.

TOTA LA INFORMACIÓ, PREUS I INSCRIPCIONS

Inscríbete