• L’ús del gimnàs serà supervisat per una persona responsable de la sala, que guiarà al soci per a que faci un bon ús de les màquines.
  • Només es pot accedir al ginmàs amb calçat esportiu que no sigui el mateix de pista. Esta prohibit realitzar activitats dins del gimnàs amb sabates de carrer, xancles o descalç.
  • Els menors de 16 anys només poden accedir sota la responsabilitat d'un adult.
  • Es obligatori l'ùs de tovallola i roba esportiva adecuada.
  • Si no hi ha monitor a la sala, l'usuari es responsable dels exercicis i dels aparells que utilitzi.
  • El material utilitzat s'ha de tornar al seu lloc.
  • Es recomana no fer ùs de les màquines sense coneixement. En cas de dubte consultar al tècnic de sala.
  • Es obligatoria la neteja i desinfecció de les màquines que s'embruten per la suoració amb els productes que el club fica a disposisió dels socis.
  • Els responsables de grup tindrán cura de que es respecte aquesta normativa per part del grup.
  • Els usuaris que no respectin les ordres del monitor de sala o normes del ginmàs podrán ser expulsats de la instal.lació. i quedaran inhabilitats segons normativa del Club.
  • Tot el que no estigui contemplat en la normativa, l'usuari ha de seguir les indicacions del personal del Club (monitors, coordinador, conserge, etc.)

Club Tennis Lleida.

Horaris


Galeria d'imatgesGaleria de fotos: