ACORD PER BONIFICAR LA QUOTA MENSUAL PER ALS/LES SOCIS/ES QUE NO RESIDEIXIN NI PERNOCTIN A LLEIDA PER RAONS ACADÈMIQUES O LABORALS

Quan: 20-06-2019
Categoria: Altres

Comunicat del CT Lleida:

S’informa a tots els/les socis/sòcies del Club Tennis Lleida que, el passat 13 de juny, en l’Assemblea Extraordinària degudament convocada i celebrada en les instal·lacions del club, un cop exposada la proposta i efectuat un anàlisis econòmic de la mateixa per part de la Junta Directiva, es va prendre, per 24 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions, l’acord de bonificar la quota mensual de 45,50€ a 29,50€ al mes, per als/les socis/sòcies titulars i familiars de socis/sòcies amb edats compreses entre els 21 i 25 anys, i que per raons acadèmiques o laborals no resideixin ni pernoctin a Lleida, i en conseqüència no gaudeixin plenament de les instal·lacions del Club Tennis Lleida.

La mesura proposada i aprovada entrarà en vigor a partir de la quota corresponent al proper 1 de juliol, prèvia justificació documental (certificat de residència, contracte laboral, matrícula universitària, etc.) acreditativa dels supòsits establerts davant de la Secretaria del Club.