ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB PER FACILITAR L’ADMISSIÓ DE FUTURS SOCIS

Quan: 04-07-2019
Categoria: Altres

Us informem que, en acord de Junta Directiva del passat 2 de juliol de 2019, es va aprovar per unanimitat facilitar l’admissió dels futurs socis, permetent la possibilitat de fraccionar i prorratejar l’abonament corresponent a l’ingrés de les quotes d’alta de soci, cònjuge i fills.

Dit acord permetrà als nous socis, repartir i distribuir el cost resultant d’una forma mensual durant un termini de 4 anys a comptar des de la data d’incorporació al club.

Tanmateix els futurs socis hauran de complir els requisits, condicions i exigències establertes en l’article 9 dels vigents Estatuts, formalitzant-se la documentació preceptiva davant de la Secretaria del Club.

Lleida 3 de juliol de 2019