ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER DEL 2019

Quan: 15-03-2019
Categoria: Actes

El passat dia 28 de febrer es va celebrar l’Assemblea Ordinària i Extraordinària del Club Tennis Lleida.

En relació amb l’Assemblea Ordinària, el president José Luis Solans va oferir una valoració de diferents temes:

 1. El personal com a instrument fonamental per al bon funcionament del club. Organigrama i funcions.
 2. Modernització i digitalització de la comptabilitat del club.
 3. Optimització de recursos econòmics i financers. Control despeses. Garantir l’estabilitat del club. Un club sostenible econòmicament.
 4. Elaboració d’un pla estratègic d’empresa a 3-5 anys, que englobi un pla financer i d’inversions.
 5. Infraestructures i manteniment.
 6. Àrea restauració. Millores.
 7. Àrea esportiva. Escoles esportives. Nucli fonamental de funcionament del club, amb un doble objectiu: formar persones i esportistes.
 8. Un nou model de club. Model ètic de gestió i transparència. Club multidisciplinar. Adaptació a l’entorn.
 9. Graduació quotes edat 20-25 anys.
 10. Potenciar l’àrea social del club amb conferències i col·loquis.
 11. Club Tennis Lleida com a empresa solidaria 2019.
 12. Celebració dels 100 d’història del club.
 13. La Junta Directiva consultarà als socis sobre temes importants.
 14. Celebració campionat internacional Ana Huidobro per a l’any 2020.
 15. Projectes inversions 2019:
  1. Renovació màquines gimnàs.
  2. Renovació parc infantil.
  3. Renovació sistema lumínic pistes de tennis i pàdel.
  4. Obres piscina.
  5. Reforma rampa pistes (evitar caigudes i adequar-se a la normativa).
  6. Reforma teulada (antiga discoteca).

A continuació, cadascun dels membres de la junta va explicar els temes de la seva responsabilitat.

 • Per part del secretari es va explicar tot el tema de funcions, control, funcionament, organització i normativa de l’Assemblea.
 • Posteriorment, els responsables de l’àrea esportiva van comentar les decisions més importants preses en les Escoles esportives i fitness.
 • El responsable d’infraestructures i manteniment va tractar del canvi de la xarxa informàtica del club; la renovació i actualització dels equips audiovisuals i xarxes informàtiques del club; els accessos i rampes; la rehabilitació de les pistes de pàdel; la impermeabilització de la terrassa de la biblioteca; el polit del local social; la rehabilitació de la terrassa; i nous projectes.
 • El responsable de restauració va tractar dels anàlisis dels resultats; de l’enquesta sobre el restaurant; del compte d’explotació; del pressupost del 2019; i principals objectius.
 • Els responsables de recursos humans van tractar sobre les grans línies de l’àrea, cost salarial i plantilla mitjana anual.
 • Els responsables de comptabilitat i pressupostos van comentar les millores efectuades: millora i automatització dels procediments de pagament a proveïdors i empleats; contractació d’un nou comptable; millora de condicions bancàries; control mensual d’ingressos i despeses per departaments; elaboració de nous pressupostos mensuals; planificació anual d’inversions i el seu finançament. Per altra banda, també es van comentar el compte d’explotació 2018; el balanç de la situació total 2017-18; el compte d’explotació analítica social i esportiva 2017-18; els ajustos de l’auditoria 2018; i els anàlisis d’inversions.