LES INSCRIPCIONS PER A LES ESTADES DE SETEMBRE, FINS AL 22 D’AGOST

Quan: 27-07-2018
Categoria: Altres

El CT Lleida posa un any més al servei de tots les Estades de setembre, que se celebraran del 28 d’agost al 7 de setembre, i les inscripcions per a les quals es poden fer fins al 22 d’agost al correu electrònic esportiva@tennislleida.com.

La proposta s’adreça a dos grups d’edat: de 3 a 9 anys i de 10 a 16 anys, a més de als grups de tennis de competició (de categoria infantil-cadet i de categoria benjamí-aleví). Hi haurà, a més, servei d’autocar.

Per tal de fer la inscripció cal emplenar el full corresponent i retornar-lo a l’Esportiva del club o enviar-lo escanejat per mail al correu esportiva@tennislleida.com.

-----------------------------------

CONSULTEU A CONTINUACIÓ TOTS ELS DETALLS.

-----------------------------------

Estades setembre  2018

Del  27 D’AGOST al  7 DE SETEMBRE

                                                                                                                 INSCRIPCIONS FINS EL DIA 22 D’AGOST

                                                                                             a  esportiva@tennislleida.com                                    

1.Oferta d’activitats per a nens de 3 a 9 anys:                      

Edat: Els nens inscrits es dividiran en tres grans grups en funció de l’edat: :

  • Grup 1: Els nens han de tenir, com a mínim, 3 anys complerts o haver nascut l’any 2014 o 2013
  • Grup 2: Nens nascuts al 2012 i 2011
  • Grup 3: Nens nascuts al 2010 i 2009

Guarderia:  de 9h a 10h

Horari d’activitats: de 10h a 14h

Paquet d’activitats: Classes de tennis, manualitats, espai d’estudi, psicomotricitat i iniciació a diferents esports.

PREU SETMANAL GUARDERIA: 7 €

PREU SETMANAL ACTIVITATS: 56 €   .

 

2. Oferta d’activitats per a nens de 10 a 16 anys: (nascuts al  2008 i  anteriors)

Horari: de 10h a 14 h

Paquet d’activitats : Classes de Tennis, classes de pàdel, iniciació a d’altres esports.

PREU SETMANAL ACTIVITATS: 56 €

 

3. Grups de tennis de competició.

  1. Categoria infantil-cadet: de 9.00h  a 11.30h
  2. Categoria benjamí-aleví: de 10.30 a 13.00h

PREU SETMANAL: 33 €

 

Servei d’autocar

Servei de pujada i baixada: 10 € / setmana

Servei de pujada o baixada: 7,5 € / setmana

Viatges esporàdics: 1,5 € / viatge

Per poder fer ús del servei de transport és imprescindible fer la inscripció, no podrem atendre a aquells alumnes que no hagin guardat la seva plaça.

PARADES PUJADA AL CLUB (HORARI 1

PUJADA AL CLUB (HORARI 2)

SORTIDA DESDE EL CLUB

8:10 h Plaça Europa (Passeig de Ronda-Louisiana)                                

9:10 h Plaça Europa (Passeig de Ronda-Louisiana)                                

14:05 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)              

8:15h  Prat de la Riba   num 78 -80

9:15h  Prat de la Riba num78-80 

14.10 h Rovira Roure (Arnau de Vilanova)                       

8:20 h  Banc Santander ( Rambla Ferran)        

9:20 h  Banc Santander ( Rambla Ferran)        

14.15 h Sirena (Joc de la Bola)                        

8:25 h  Plaça Espanya                                 

9:25 h  Plaça Espanya                                 

14:20 h Mercat Ronda-Fleming                     

8.30 h  Balmes-Hisenda

9.30 h  Balmes-Hisenda

14:25 h  Rovira Roure-Primavera

8.35 h   Rovira Roure -Sanitat

9.35 h   Rovira Roure -Sanitat

14.30h   Rambla d’Aragó-Capell

8:40 h  Passeig de Ronda –Llar d’Infants                  

9:40 h  Passeig de Ronda –Llar d’Infants                  

14:35h  Bonpreu-Plaça Espanya

8.45 h Hospital Veterinari (Joc de la Bola)

9.45 h Hospital Veterinari (Joc de la Bola)

14:40 h  Banc BBVA  (Rambla Ferran)        

8:50h Av. Rovira Roure (Arnau de Vilanova)

9:50h Av. Rovira Roure (Arnau de Vilanova)

14:45 h  Multiopoticas Lux (Prat de la Riba)           

8:55 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)            

9:55 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)            

14:50 h   Plaça Europa-Louisiana          

 

PER TAL DE FER LA INSCRIPCIÓ CAL EMPLENAR EL FULL CORRESPONENT I RETORNAR-LO A L’ESPORTIVA DEL CLUB O ENVIAR-LO ESCANEJAT PER MAIL AL CORREU: esportiva@tennislleida.com. TAMBÉ CAL ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITARIA (CAT SALUT).

 

NOTA: El curs 2018-2019 de l’Escola de Tennis i de Pàdel, començarà el dimecres 12  de setembre. La informació referent a aquest curs la rebreu en una propera circular.

-----------------------------------------

FULL D'INSCRIPCIÓ 

Estades setembre  2018 - De l  27 D’AGOST al  7 DE SETEMBRE                

 

INSCRIPCIÓ ESTADES SETEMBRE:                                  

 

 

NOM I COGNOMS:_________________________  Telèfon:_________________

 

ACTIVITATS:

Cal marcar les activitats i setmanes que farà:

 

 

ACTIVITATS DE ESTADES

GRUPS DE COMPETICIÓ

 

GUARDERIA

ACTIVITATS DE 3 A 9 ANYS

ACTIVITATS DE 10 A 16 ANYS

INF-CADET

BENJ-ALEVI

 

9 a 10h

10 a 14h

10 a 14h

9 a 11:30h

10:30 a 13h

SETMANA 1 - Del 27 al 31 d'agost

 (7€)

(56€)

(56€)

(33€)

(33€)

SETMANA 2 - Del 3 al 7 de setembre

 (7€)

(56€)

(56€)

(33€)

(33€)

 

SERVEI D’AUTOCAR

NO FARÉ ÚS DELS SERVEI D’AUTOCAR

 

FARÉ ÚS DEL SERVEI D’AUTOCAR NOMÉS DE PUJADA                   (7,5 €/setmana)

FARÉ ÚS DEL SERVEI D’AUTOCAR NOMÉS DE BAIXADA                                    (7,5 €/setmana)

FARÉ ÚS DEL SERVEI D’AUTOCAR DE PUJADA I BAIXADA                                (10 €/setmana)

Cal marcar les parades de pujada i baixada en cas de fer us del servei

PARADES PUJADA AL CLUB (HORARI 1

PUJADA AL CLUB (HORARI 2)

SORTIDA DESDE EL CLUB

8:10 h Plaça Europa (Passeig de Ronda-Louisiana)                                

9:10 h Plaça Europa (Passeig de Ronda-Louisiana)                                

14:05 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)              

8:15h  Prat de la Riba   num 78 -80

9:15h  Prat de la Riba num78-80 

14.10 h Rovira Roure (Arnau de Vilanova)                       

8:20 h  Banc Santander ( Rambla Ferran)        

9:20 h  Banc Santander ( Rambla Ferran)        

14.15 h Sirena (Joc de la Bola)                       

8:25 h  Plaça Espanya                                 

9:25 h  Plaça Espanya                                 

14:20 h Mercat Ronda-Fleming                     

8.30 h  Balmes-Hisenda

9.30 h  Balmes-Hisenda

14:25 h  Rovira Roure-Primavera

8.35 h   Rovira Roure -Sanitat

9.35 h   Rovira Roure -Sanitat

14.30h   Rambla d’Aragó-Capell

8:40 h  Passeig de Ronda –Llar d’Infants                  

9:40 h  Passeig de Ronda –Llar d’Infants                  

14:35h  Bonpreu-Plaça Espanya

8.45 h Hospital Veterinari (Joc de la Bola)

9.45 h Hospital Veterinari (Joc de la Bola)

14:40 h  Banc BBVA  (Rambla Ferran)        

8:50h Av. Rovira Roure (Arnau de Vilanova)

9:50h Av. Rovira Roure (Arnau de Vilanova)

14:45 h  Multiopoticas Lux (Prat de la Riba)           

8:55 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)            

9:55 h  Xalets Blancs (Ctra. d’Osca)            

14:50 h   Plaça Europa-Louisiana          

 

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR:

En/Na:........................................................................................................... amb DNI.....................................................

com a pare/mare/tutor/a legal del meu/va fill/a, les dades del/de la qual consten en aquesta fitxa, manifesto que: (maqueu o indiqueu el que correspongui)

        He rebut la informació necessària sobre la realització de les Estades de Setembre del 2018 del Club Tennis Lleida i les activitats que s’hi faran.

        Dono la meva autorització perquè el meu fill/a hi participi.

        Dono la meva autorització perquè la imatge del meu/de la meva fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats realitzades en les Estades de Setembre del 2018 del Club Tennis Lleida

INFORMACIÓ SOBRE EL/LA NOI/A INSCRIT/A:

Pateix alguna malaltia o al·lèrgia? Indiqueu quina.                         SI                    NO

.............................................................................................................................................

Pren algun medicament? Indiqueu quin i quan.                             SI                    NO

.............................................................................................................................................

Altres observacions que cregueu interessants.                 

.............................................................................................................................................

IMPORTANT: CAL ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA

Signatura pare/mare o tutor:______________________________________________