SEGUEIXEN OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LES ESTADES D'ESTIU DEL CLUB TENNIS LLEIDA

Quan: 12-07-2021
Categoria: Altres

Continuen obertes les inscripcions de cara a les seves Estades d’Estiu 2021 del CT Lleida, amb tota mena d’activitats i diversió i diferents grups d’edat.

En aquesta edició, es permetrà que nens i nenes no socis de l’entitat es puguin inscriure, sempre i quan vagin apadrinats per un soci o sòcia del club, que caldrà indicar a la inscripció.

A continuació us indiquem el procediment i la normativa d’inscripció.

DATES D’INSCRIPCIÓ

Caldrà enviar el full d’inscripció i la documentació requerida, mitjançant un correu electrònic a l’adreça: esportiva@tennislleida.com. No s’admetrà cap altre tipus de modalitat de tramesa.

Cal que us descarregueu l’arxiu, l’ompliu, deseu els canvis i ens l’envieu. Si no disposeu de signatura digital, avanceu-lo sense signar i, abans de l’inici de les activitats lliureu l’exemplar signat a la recepció del club.

INICI D’INSCRIPCIÓ PER A SOCIS: DES DEL 15 DE MAIG DE 2021

INICI D’INSCRIPCIÓ PER A NO SOCIS: DES DEL 25 DE MAIG DE 2021

La inscripció es podrà realitzar fins que s’esgotin les places. En el cas que alguna inscripció es rebi, un cop les places estiguin exhaurides s’avisarà als implicats per correu electrònic.

PAGAMENT

Als socis se’ls facturarà l’import de les activitats mitjançant el procediment habitual de facturació.

Els no socis hauran d’efectuar el pagament mitjançant transferència bancària, indicant el nom i cognoms de l’alumne, abans de l’inici de les activitats i un cop rebin l’avís de confirmació de la plaça. Aquest correu, contindrà les dades del número de compte i el termini màxim per efectuar el pagament.

ANUL·LACIONS I CANVIS EN LA INSCRIPCIÓ

Es permetrà anul·lar la inscripció fins a les 15.00 h del dimecres anterior al torn que s’anul·la.

Un cop efectuat el pagament, no es retornarà l’import abonat, excepte en aquells casos de força major o per motius justificats de salut, que
caldrà acreditar.

Es permetrà afegir torns a la inscripció fins a les 15.00 h del dimecres anterior al torn on es desitja inscriure. Caldrà rebre la confirmació de la plaça.

CONFINAMENT GRUPAL AMB MOTIU DE LA COVID-19

Si es dona algun cas de confinament grupal un cop iniciat el torn, només es facturarà el 50% de l’import de les activitats, sempre que no hagi superat el 2n dia del torn. En el mateixos termes, es retornarà el 50% de l’import abonat pel col·lectiu no soci.

No es contemplarà cap altre motiu de devolució ni s’aplicarà cap tipus de reducció a l’import de les activitats.

FULLS D'INSCRIPCIÓ SEGONS ELS GRUPS

Inscripció estades SMILE 2021 de 3 a 9 anys