Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Desbrossament i ajornat de el terreny

  • Desbrossament i ajornat de el terreny.
  • Ampliació canalització i desguassos passadís accés a noves pistes de pàdel.

Fase 2

Vorera

  • Vorera
  • Canal de desguàs.

Fase 3

Malla i formigó

  • -Malla.
  • -Abocat formigó amb fibra per finalització de passadís.