Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Inici de les obres de la nova sala polivalent

  • • Adequació dels terrenys.
  • • Primers treballs del procés d’encofrats.
  • • Inici de la fase d’instal·lació de l’ascensor d’accés a la sala polivalent.

Fase 2

Construcció del nou ascensor

  • • Adequació i construcció de la cavitat (fossa) de l’ascensor.

Fase 3

Estructura nova sala

  • • Aixecament de les parets de la nova sala polivalent.