Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Ubicació dels envans saparadors entre l’spa i el vestuari.

  • • Separadors de la zona d’obres i el vestuari femení.

Fase 2

Enderroc i sanejament

  • • Enderroc i sanejament de la zona interior de l'spa.

Fase 3

Adequació final i neteja

  • · Col·locació dels últims elements
  • · Retocs final
  • · Inici fase final de neteja

Fase 4

Finalització de l'obra