Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Ubicació dels envans saparadors entre l’spa i el vestuari.

  • • Separadors de la zona d’obres i el vestuari femení.

Fase 2

Enderroc i sanejament

  • • Enderroc i sanejament de la zona interior de l'spa.