Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Fase única

  • Instal·lació fixa de la megafonia de l’oficina de l’àrea esportiva.