Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Renovació de la corona piscina petita

Fase 2

Renovació gresite línia de flotació piscina

Fase 3

Rejuntat del gresite de tota la piscina.

Fase 4

Reparació rajoles trencades