Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Repicat i llisament

 • • Repicat de parets.
 • • Llisament i arrebossat parets.

Fase 2

Finestres, llums i estructures

 • • Extracció dels marcs de les finestres.
 • • Col·locació de les noves finestres.
 • • Col·locació de la nova il·luminació.
 • • Endolls
 • • Llums
 • • Estructures de fusta, perimetral piscina, parets de pladur.

Fase 3

Insoronització, aires, aïllaments i decoració

 • • Insonorització: panells de suro a les parets.
 • • Col·locació aires condicionats.
 • • Aïllament terra: suro, gespa artificial.
 • • Decoració: mobiliari (escriptoris, cadires, piscina de boles, jocs...)