Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Adaptació del terreny

  • • Adaptació del terreny.
  • • Trasplantament de l’arbre.

Fase 2

Obertura del terreny, desguassos, aigua i electricitat

  • • Obertura del terreny.
  • • Col·locació dels desguassos.
  • • Presa d’aigua potable.
  • • Connexió elèctrica.

Fase 3

Formigó, caseta i nova font

  • • Col·locació de la base de formigó.
  • • Col·locació caseta prefabricada (lavabos). Cabina de dones/minusvàlids, cabina d’homes i quartet del material neteja.
  • • Col·locació de la nova font d’aigua.