Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Primers passos

  • -Retirada del gresite antic.
  • -Repicat parets per a l'extracció de difusors existents i nova reubicació.
  • -Allisat i arrebossat de parets amb morter de projecció fix-recovo en tot el perímetre de la piscina.
  • -Instal·lació d'angle alumini per a suport canal piscina, anivellat de la platja a cota marcada en tot el perímetre de la piscina.

Fase 2

Sustitucions, LEDS i impulsors

  • Subministrament i substitució dels nínxols dels focus per a accessoris específics làmina armada.
  • Implantació llums LED.
  • Substitució impulsors

Fase 3

Finalització