Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Extracció de les antigues jardineres

Fase 2

Construcció de les noves jardineres

Fase 3

Renovació de les plantes i flors de les jardineres.