Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Treballs de jardineria i adequació dels espais verds

  • Neteja dels espais.
  • Adequació dels parterres per a la temporada d’estiu l’estiu.
  • Plantació flors i plantes de temporada.