Reserva de pistes i
activitats dirigides

A continuació, us informem del Campionats que considerem que poden ser interessants per aquestes vacances de Nadal.

Pel que fa als desplaçaments, es farà acompanyament al Master Català, en aquest cas, el club es farà càrrec de la despesa i, al Rafa Nadal Tour on el jugador haurà de pagar segons les condicions que es marquen a l'arxiu adjunt.

Quadre i resultats