Reserva de pistes i
activitats dirigides

‘Les escoles esportives, el futur dels clubs’, per José Luis Solans

11 setembre 2021

Un cop vam assumir la responsabilitat de la gestió del CT Lleida, un dels primers actes que vam organitzar al 2018 va ser una reunió amb els socis i les sòcies amb la finalitat d’explicar en profunditat quin seria el nostre punt de vista sobre les escoles esportives del club, quins serien els seus objectius fonamentals i quins els valors que haurien d’inspirar, tot plegat tenint en compte que, històricament, aquestes escoles esportives sempre han tingut una gran rellevància, perquè intenten fomentar i promoure la pràctica esportiva del tennis com una eina per a la inclusió social, la transmissió de valors i la formació integral de la persona.

Les escoles, sobretot les de tennis, representen per als clubs el principal element dinamitzador de l’activitat esportiva i el nucli fonamental d’interacció social. En un principi, a Catalunya totes les escoles esportives dels clubs de tennis es feien en horaris molt tancats i dedicades principalment als joves i a les joves amb possibilitats d’arribar lluny en el món de la competició. Posteriorment, però, es va evolucionar cap a unes escoles de tennis més obertes i on no només hi tenien cabuda els/les tennistes amb més talent, sinó que també es pretenia disposar d’una clara vessant recreativa, sense importar l’edat en la qual es trobessin els/les participants. La creació i el manteniment d’aquestes escoles sempre ha obeït a un interès dels clubs per promocionar l’esport amb garanties d’èxit entre els joves i els adults, tractant de formar grups d’amics, amants de l’activitat física, amb una especial dedicació i sent un orgull per a tots pertànyer a aquest grup d’esportistes.

A partir d’aquest mes de setembre, s’inicia una nova temporada en la qual els nostres fills i filles, en edat escolar, aprendran i es formaran a nivell personal d’una forma enriquidora. Un aprenentatge que combina exigència i motivació, deixant sempre un espai per acceptar la derrota com a eina de creixement (Golobart). Hem de procurar que la finalitat de les escoles no sigui anar buscant un únic objectiu basat en guanyar pel damunt de tot, i en aquest aspecte els pares i mares han d’estar al costat dels formadors. Les expectatives dels pares i mares poden ser molt positives per al nen/nena, o bé poden transformar-se en una font de pressió i d’estrès que podria interferir en l’educació del fill o filla i en la seva evolució esportiva i formativa. Pares i mares han de donar suport moral per incrementar la motivació dels fills/es. Tots tenim responsabilitats en el normal funcionament de les escoles. Els responsables del club, marcant les pautes, dirigint, prenent les decisions correctes i orientant la tasca del club; el responsable de la secció esportiva i els entrenadors, liderant el procés educatiu del tennis base i de la competició. Per tant, és molt important compartir valors des de la convicció de que tots junts podem avançar més ràpidament que cadascú pel seu compte.

L’esport millora la salut física i emocional; millora el benestar dels nens i el seu estat d’ànim, com també la seva bona disposició. Tenim uns objectius i uns valors: l’esforç, la superació, la disciplina, l’obediència, la humilitat, l’autoconeixement, l’acceptació de les nostres pròpies limitacions, el joc net, la puntualitat, la responsabilitat, el treball en equip, els reptes personals, ocupar el temps d’oci, utilitzar l’activitat física com a mitjà d’educació, de salut i d’higiene, possibilitar l’accés a la pràctica de diferents activitats físiques, i potenciar les relacions socials i personals i el respecte i la confiança cap a un mateix.

Des de la creació de les escoles esportives, el Club Tennis Lleida ha anat sumant, i ho ha fet en base a l’esforç i al sacrifici de molts socis i sòcies, dels responsables de la secció esportiva, dels entrenadors, dels jugadors i jugadores que, cada dia, amb implicació, dedicació i entusiasme, han aconseguit un magnífic palmarès en tota la seva història. Gràcies a tots de veritat.

M’agrada comptar amb grans tenistes i professionals, però m’agrada més tenir grans esportistes amb valors, que sàpiguen gestionar emocions, que tinguin educació i guardin el respecte que es mereixen els contrincants, els monitors, el públic, els àrbitres i els seus companys d’equip. Tot el col·lectiu en conjunt tenim un ferm compromís: crear ciutadans i ciutadanes lliures per al futur, amb valors educacionals i humans i amb capacitat per superar les frustracions que la vida ens presenta, per intentar millorar la nostra societat.

El lema sempre ha de ser ‘saber guanyar i saber perdre’. Sense escoles esportives, o amb un mal funcionament d’elles, els clubs no tenen futur. El futur és dels/de les joves.

José Luis Solans Pueyo

President del Club Tennis Lleida

Peu de foto: Les escoles, clau pel futur dels clubs

Notícies relacionades